top of page

Maia MD og Dr. Dropin
Oslo, Norge – Dr. Dropin og Maia MD gjennomfører et pilotprosjekt med bruk av moderne teknologi med mål om å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Initiativet tar sikte på å forenkle og effektivisere pasientbehandlingen. Dr. Dropin og Maia MD deler et engasjement for å tilby rask og god helsehjelp, og prosjektet kombinerer Dr. Dropins etablerte allmennlegetjeneste med Maia MDs teknologiske plattform.


Effektivisering av Pasientbehandlingen

I en begrenset periode fra januar 2024 vil pasienter som booker time hos Dr. Dropin i Bogstadveien kunne oppgi informasjon i forkant av legetimen gjennom plattformen til Maia MD. Løsningen er designet for å samle inn nødvendig pasientinformasjon på forhånd, slik at helsepersonell kan forberede seg bedre til konsultasjonene.


SMS fra Dr.Dropin

Når pasienter booker time hos Dr. Dropin i Bogstadveien vil de motta en SMS fra Dr.Dropin med en lenke til Maia MD. Her kan pasientene velge å oppgi informasjon om hvorfor de skal til legen. Denne informasjonen kan helsepersonellet bruke til å forberede og gjennomføre legetimen på best mulig måte.


Personvern og Datasikkerhet i Høysetet

Dr. Dropin og Maia MD prioriterer personvern og sikkerheten av pasientdata. All innsamlet informasjon håndteres i tråd med nasjonale standarder for datasikkerhet og personvern.


Valgfrihet for Pasientene

Pasienters bruk av Maia MD i samarbeid med Dr. Dropin er helt frivillig. Dette initiativet er ment å tilby en forbedret helsetjeneste, men det er helt opp til pasienten hvorvidt man benytter seg av Maia MD eller ikke. 


Forberedelse for Fremtidens Helsevesen

Pilotprosjektet representerer et skritt mot å ta i bruk moderne teknologi i helsevesenet. Med en aldrende befolkning og færre helsearbeidere per pasient, er det viktig med innovative løsninger for å opprettholde et høyt kvalitetsnivå i helsetjenester. Gjennom dette prosjektet tar Dr. Dropin og Maia MD et skritt i retning av en mer teknologisk integrert fremtid i helsevesenet.

Comments


bottom of page