top of page

Maia MD og Legevakt VestBåde Maia MD og Legevakt Vest er lidenskapelig opptatt av at pasienter skal få rask helsehjelp av høyeste kvalitet. Derfor er vi glade for å meddele et samarbeid mellom Maia MD og Legevakt Vest for å tilby pasientene raskere, mer effektiv og tilpasset behandling.


Samarbeidet mellom Maia MD og Legevakt Vest startet i august 2023, og tilbys pasienter som oppsøker Legevakt Vest for fastlege- eller legevaktstjenester.


Målet med samarbeidet er at pasienter skal få en bedre flyt gjennom sin legekonsultasjon, ved at deler av pasientens sykehistorie innhentes før pasienten møter opp til timen.

"Med Legevakt Vest sitt fokus på god pasientbehandling, er de en utmerket partner for oss i Maia MD"

- Harald M. Dobloug, grunnlegger av Maia MDPersonvern og pasientsikkerhet i fokus

Det er ikke mulig å levere gode helsetjenester uten å ha pasientens fulle tillit. Maia MD er utviklet med helsevesenets strenge fokus på informasjonssikkerhet. Data som behandles av Maia MD innhentes, oppbevares og beskyttes i henhold til strengt nasjonalt og internasjonalt regelverk. Her kan du lese mer om hvordan Maia MD innhenter, oppbevarer, og beskytter dine data.


Frivillig for pasienter

Maia MD skal føre til økt kvalitet, og raskere hjelp. Samtidig skal ingen pasienter føle seg tvunget til å benytte seg av denne teknologien. Å benytte seg av Maia MD er helt frivillig, og alle pasienter som bruker Legevakt Vest vil få rask, god og effektiv behandling uavhengig av om de bruker Maia MD eller ikke.


Et helsevesen for fremtiden

Vi er alle avhengige av et sterkt helsevesen, som står klart til å stille opp døgnet rundt. I en fremtid hvor det er færre varme hender per pasient, er vi avhengige av løsninger som lar helsepersonell behandle flere pasienter uten at det går på bekostning av kvaliteten. Sammen med Legevakt Vest går Maia MD i front for å utvikle verktøy som bidrar til at vi alle kan være trygge på at helsevesenet står klart til å hjelpe oss, også i morgen.
Commentaires


bottom of page